مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان سمنان
33361369 (23) 98+
karshenasan.semnan@gmail.com

بایگانی

بخشی از هفتمین صورتجلسه مرکز کارشناسان

صورت جلسه هیات مدیره کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان

پیرو  دعوتنامه قبلی و با حضور امضاءکنندگان  زیر جلسه هیئت  مدیره  راس  ساعت ۵  بعد ازظهر روز چهارشنبه مورخه ۲۱/۱/۹۲  در محل دفتر استانی تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بدین شرح  اتخاذ  گردید :

  • مقرر گردید که از طریق  هیئت مدیره استانی   مکاتبات لازم با دستگاهها و ادارات دولتی استان به منظور معرفی مرکز  و کسر وجوهات قانونی از دستمزد کارشناسان  رسمی قوه قضائیه به عمل آید.
  • مقرر گردید اعضای هیئت  مدیره  در ساعت اداری و غیر اداری صبحها از ساعت ۱۳-۹  و بعداز ظهر ها از ساعت ۳۰/۱۹-۱۷  جهت همکاری و همفکری  و ارائه  راهکارهای لازم  در دفتر  استانی حضور بهم رسانند.

دیدگاه خود را بیان کنید

پیوندها

سایت های مرتبط
کلیه حقوق این سایت برای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری محفوظ است.
 شرکت فناوری اطلاعات پندار