مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان سمنان
33361369 (23) 98+
karshenasan.semnan@gmail.com

دادسراهای عمومی استان سمنان

حوزه قضایی آدرس تلفن
اداره کل دادگستری سمنان بلوار قدس، خیابان شهدای دادگستری، اداره کل دادگستری استان سمنان، کد پستی: ۳۵۱۴۶۸۹۱۵۵ ۰۲۳۱ – ۳۳۵۱۰۲۵ -۳۰
دادگستری شهرستان سمنان خیابان طالقانی ، نرسیده به میدان ارگ ،روبروی سازمان امور اقتصاد و دارائی، کدپستی: ۳۵۱۳۷۱۳۱۹۱ ۰۲۳۱ – ۳۳۳۴۲۱۱ – ۱۴
دادگاه انقلاب سمنان میدان سعدی ، دادگاه انقلاب سمنان ۰۲۳۱ – ۳۳۲۲۰۱۳ – ۱۴
دادگستری شهرستان شاهرود خیابان تهران ، دادگستری شهرستان شاهرود، کد پستی : ۳۶۱۹۶۵۱۳۵۷ ۰۲۷۳ – ۳۳۹۳۳۵۰ – ۵۴
دادسرای شهرستان شاهرود بلوار عدالت ، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود، کد پستی : ۵۹۱۸۶ – ۳۶۱۹۶ ۰۲۷۳ – ۳۳۶۳۲۴۷ – ۴۹
دادگستری دامغان میدان امام حسین ، دادگستری شهرستان دامغان ، کد پستی : ۳۶۷۱۹۳۱۱۵۷ ۰۲۳۲ – ۵۲۳۶۳۸۶ – ۸۸
دادسرای دامغان بطرف جاده چشمه علی ، نرسیده به میدان سعدی ، روبروی دانشگاه دامغان ، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دامغان، کد پستی : ۱۱۱۱۱ – ۳۶۷۱۶ ـــ
دادگستری گرمسار بلوار شهید بهشتی ، دادگستری شهرستان گرمسار، کد پستی : ۳۵۸۱۷۵۱۱۵۷ ۰۲۳۲-۴۲۲۴۸۱۶ – ۱۷
دادگستری مهدیشهر شهرک انقلاب ، بلوار معلم ، دادگستری شهرستان مهدیشهر، کد پستی : ۳۵۶۱۸۷۵۸۴۸ ـــ
دادگاه ایوانکی بلوار آیه الله طالقانی ، دادگاه بخش ایوانکی، کد پستی : ۳۵۹۱۹۹۳۳۷۴ ۰۲۳۲۴۶۲ – ۲۴۹۸ – ۹۹
دادگاه میامی جاده کمربندی شاهرود – میامی ، دادگاه بخش میامی، کد پستی : ۳۶۳۱۷۱۳۷۶۶ ۰۲۷۴۶۲۲ – ۲۴۴۵ – ۴۶
دادگاه آرادان خیابان شهید بهشتی ، انتهای کوچه تربیت ، دادگاه بخش آرادان، کد پستی : ۳۵۸۶۱۱۷۵۳۹ ـــ
دادگاه امیرآباد میدان کوثر ، دادگاه بخش امیرآباد، کد پستی : ۳۶۸۱۶۱۳۷۹۵ ۰۲۳۲۵۷۲ – ۴۰۴۳ – ۴۴
دادگاه بسطام ابتدای جاده گرجی ، روبروی بانک کشاورزی ، دادگاه بخش بسطام ، کد پستی : ۳۶۴۱۹۷۷۸۵۹ ۰۲۷۴۵۲۲  – ۳۳۳۸ – ۳۹
دادگاه بیارجمند میدان بسیج ، دادگاه بخش بیارجمند ۰۲۷۴۷۲۲ – ۳۶۸۰

پیوندها

سایت های مرتبط
کلیه حقوق این سایت برای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری محفوظ است.
 شرکت فناوری اطلاعات پندار