مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان سمنان
33361369 (23) 98+
karshenasan.semnan@gmail.com

بایگانی

ششمین جلسه هیئت مدیره

پیرو  دعوتنامه قبلی و با حضور امضاءکنندگان  زیر جلسه هیئت  مدیره  راس  ساعت ۵  بعد ازظهر روز چهارشنبه مورخه ۲۱/۱/۹۲  در محل دفتر استانی تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بدین شرح  اتخاذ  گردید :

۱-                 مقرر گردید  که از طریق  هیئت مدیره استانی   مکاتبات لازم با دستگاهها و ادارات دولتی استان به منظور معرفی مرکز  و کسر وجوهات قانونی از دستمزد کارشناسان  رسمی قوه قضائیه به عمل آید.

۲-                مقرر گردید  اعضای هیئت  مدیره  در ساعت اداری و غیر اداری صبحها از ساعت ۱۳-۹  و بعداز ظهر ها از ساعت ۳۰/۱۹-۱۷  جهت همکاری و همفکری  و ارائه  راهکارهای لازم  در دفتر  استانی حضور بهم رسانند.

۳-               مقرر گردید  در صورت  تصویب  هیئت مدیره  مبنی بر الزام عزیمت هر یک از اعضای هیئت  مدیره به خارج از شهرستان سمنان و یا خارج از استان سمنان جهت  انجام امور محوله کاری به ازای هر روز ماموریت  انجام  شده مبلغ پانصد هزار ریال به عنوان  حق ماموریت پرداخت گردد.

در ادامه جلسه چون مطلب خاص دیگری نبود  جلسه راس ساعت ۷  بعد از ظهر با ذکر صلوات به کار خود پایان داد. 

دیدگاه خود را بیان کنید

پیوندها

سایت های مرتبط
کلیه حقوق این سایت برای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری محفوظ است.
 شرکت فناوری اطلاعات پندار