مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان سمنان
33361369 (23) 98+
karshenasan.semnan@gmail.com

بایگانی

صورت جلسه هیات مدیره کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان

پیرو هماهنگی بعمل آمده اولین جلسه هیات مدیره کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۶/۸/۱۳۹۱ در محل اداره کل دادگستری استان سمنان تشکیل گردید و ابتدا با ذکر صلوات حاضرین در جلسه دستور جلسه ای بر تعیین رئیس سنی جلسه و سپس انتخاب رئیس هیات مدیره –نائب رئیس و منشی و خرانه دار قرائت گردید . لذا با توجه به مراتب فوق آقای نعمت ا…مسلمی فر بعنوان رئیس سنی جلسه انتخاب و پس از بحث و تبادل نظر و مطالعه دستور العمل تشکیل وظایف هیات مدیره دفتر استانی تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
۱- آقای مهندس فرج الله آلبویه …… رئیس هیات مدیره
۲- آقای نعمت الله مسلمی فر …… نائب رئیس
۳- آقای امیر رضوی …… منشی
۴- آقای محمود تراز …… خزانه دار
۵-آقای حسن اعوانی …… بازرس جلسه
در ساعت در ساعت ۱۰:۳۰ صبح با ذکر صلوات حاضرین خاتمه یافت و موضوع مراتب فوق مورد تائید بازرسین قرار گرفت

دیدگاه خود را بیان کنید

پیوندها

سایت های مرتبط
کلیه حقوق این سایت برای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری محفوظ است.
 شرکت فناوری اطلاعات پندار