مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان سمنان
33361369 (23) 98+
karshenasan.semnan@gmail.com

نظام نامه و مصوبات

صورتجلسه شماره ۸ مرکز کارشناسان دادگستری

براساس دعوت تلفنی دفتر هیئت مدیره هشتمین جلسه هیئت مدیره با حضور امضاءکنندگان ذیل...

بخشی از هفتمین صورتجلسه مرکز کارشناسان

صورت جلسه هیات مدیره کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان پیرو  دعوتنامه قبلی و با...

ششمین جلسه هیئت مدیره

پیرو  دعوتنامه قبلی و با حضور امضاءکنندگان  زیر جلسه هیئت  مدیره  راس  ساعت ۵ ...

پنجمین جلسه هیئت مدیره

پیرو  دعوت تلفنی در مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ جلسه هیئت مدیره  با حضور آقایان  آلبویه ،...

چهارمین جلسه هیئت مدیره

پیرو  دعوتنامه  تلفنی  در مورخه ۱۵/۹/۹۱ جلسه  هیئت مدیره  با حضور آقایان نعمت...

سومین جلسه هیئت مدیره

          پیرو  دعوت تلفنی در مورخ ۱/۹/۹۱ در محل دفتر آقای آلبویه جلسه هیات مدیره با...

دومین صورت جلسه هیات مدیره

دومین صورت جلسه هیات مدیره کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان احتراما” پیرو ...

صورت جلسه هیات مدیره کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان

پیرو هماهنگی بعمل آمده اولین جلسه هیات مدیره کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان...

پیوندها

سایت های مرتبط
کلیه حقوق این سایت برای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری محفوظ است.
 شرکت فناوری اطلاعات پندار