مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان سمنان
33361369 (23) 98+
karshenasan.semnan@gmail.com

پرسش های متدوال

برای کارشناس شدن در رشته های مختلف ابتدا باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در یکی از زمینه های مربوطه  باشید. سپس باید در آزمون ورودی مرکز که هر سال یا هر ۲سال بسته به شرایط برگزار میشود شرکت کرده و  حداقل نمره را کسب نمایید و در مرحله آخر در مصاحبات به عمل آمده صلاحیت کارشناسی را کسب نمائید.

پیوندها

سایت های مرتبط
کلیه حقوق این سایت برای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری محفوظ است.
 شرکت فناوری اطلاعات پندار