مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان سمنان
33361369 (23) 98+
karshenasan.semnan@gmail.com

سعیدرضا احمدی

سعیدرضا احمدی

  • جنسیت: مرد
  • شهرستان: شاهرود
  • رشته تحصیلی:
  • گروه کارشناسی:
  • وضعیت پرونده: فعال
  • شماره همراه: 09123740084
  • آدرس: شاهرود بسطام خ مهديه حسينيه فردوسي پلاك 46
  • صلاحیت ها: براورد ميزان توليد ،خسارت و مراحل رشد محصولات زراعي . براورد هزينه هاي توليد و قيمت گذاري محصولات كشاورزي . تشخيص ميزان خسارت ناشي از عوامل محيطي وكودها وابياري بر محصولات زراعي-ارزيابي و برآورد هزينه هاي احداث شركت هاي كشت و صنعت از نظر ميزان زمين مورد نياز، نوع محصولات زراعي -ارزيابي ماشين آلات و ادوات زراعي -تعيين حق ريشه و احياء صاحبان نسق زراعي -مساحي، تفكيك، افراز، احراز و تهيه نقشه در محدوده اراضي زراعي و گلخانه اي (گياهان دارويي و ادويه اي) -ارزيابي و قيمت گذاري بذر و گياهان زراعي -ارزيابي و قيمت گذاري و اجرت المثل زمين هاي تحت كشت گياهان زراعي و باغي -ارزيابي و برآورد هزينه هاي احداث شركت هاي كشت و صنعت از نظر ميزان زمين مورد نياز، نوع محصولات زراعي -مساحي، تفكيك، افراز، احراز و تهيه نقشه در محدوده اراضي زراعي و گلخانه اي (گياهان دارويي و ادويه اي) -ارزيابي ماشين آلات و ادوات زراعي -ارزيابي و قيمت گذاري بذر و گياهان زراعي -ارزيابي و قيمت گذاري و اجرت المثل زمين هاي تحت كشت گياهان زراعي و باغي -برآورد ميزان توليد و قيمت گذاري محصولات مختلف كشاورزي -تعيين حق ريشه و احياء صاحبان نسق زراعي

پیوندها

سایت های مرتبط
کلیه حقوق این سایت برای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری محفوظ است.
 شرکت فناوری اطلاعات پندار