مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان سمنان
33361369 (23) 98+
karshenasan.semnan@gmail.com

بایگانی

معرفی کتابهای علمی در حوزه کارشناسی

آموزش علم ثبت املاک با استناد به مواد قانون و آيين نامه قانون ثبت مورد استفاده حقوقدانان، قضات، وکلا، کارشناسان رسمي دادگستري، دانشجويان حقوق و کليه کارمندان سازمان ثبت اسناد و املاک تاليف علي رستمي بوکاني مقدمه اي بر مرمت و بهسازي ساختمان هاي مصالح بنايي تاليف...

صورتجلسه شماره ۸ مرکز کارشناسان دادگستری

براساس دعوت تلفنی دفتر هیئت مدیره هشتمین جلسه هیئت مدیره با حضور امضاءکنندگان ذیل در ساعت 5 بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ 8/2/92 در محل دفتر هیئت مدیره برگزار و پس از ذکر صلوات توسط حاضرین ،جناب آقای مهندس آلبویه توضیحاتی پیرامون اقدامات انجام شده و برنامه های دردست اجرا ارائه نمود...

بخشی از هفتمین صورتجلسه مرکز کارشناسان

صورت جلسه هیات مدیره کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان پیرو  دعوتنامه قبلی و با حضور امضاءکنندگان  زیر جلسه هیئت  مدیره  راس  ساعت 5  بعد ازظهر روز چهارشنبه مورخه 21/1/92  در محل دفتر استانی تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بدین شرح  اتخاذ  گردید : مقرر گردید که از...

ششمین جلسه هیئت مدیره

پیرو  دعوتنامه قبلی و با حضور امضاءکنندگان  زیر جلسه هیئت  مدیره  راس  ساعت 5  بعد ازظهر روز چهارشنبه مورخه 21/1/92  در محل دفتر استانی تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بدین شرح  اتخاذ  گردید : 1-                 مقرر گردید  که از طریق  هیئت مدیره استانی   مکاتبات لازم با...

پنجمین جلسه هیئت مدیره

پیرو  دعوت تلفنی در مورخ 25/11/1391 جلسه هیئت مدیره  با حضور آقایان  آلبویه ، مسلمی فر ، رضوی ، تراز ، یغمائی و آقای برهانی  بازرس ، راس ساعت 18 بعدازظهر روز چهارشنبه در محل دفتر استانی  جدید التاسیس  تشکیل و پس از بحث  و تبادل نظر تصمیماتی  بدین شرح اتخاذ گردید : 1-                ...

چهارمین جلسه هیئت مدیره

پیرو  دعوتنامه  تلفنی  در مورخه 15/9/91 جلسه  هیئت مدیره  با حضور آقایان نعمت ا... مسلمی فر ، فرج اله آلبویه ، بهرام یغمائی ، محمود تراز ، امیر آقا رضوی و آقای مجید برهانی به عنوان بازرس راس ساعت 18 بعد از ظهر روز چهار شنبه  تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بدین شرح اتخاذ ...

سومین جلسه هیئت مدیره

          پیرو  دعوت تلفنی در مورخ 1/9/91 در محل دفتر آقای آلبویه جلسه هیات مدیره با حضور آقایان نعمت ا... مسلمی فر – محمود تراز – فرج  ا... آلبویه و آقای بهرام یغمائی و امیر آقا رضوی و آقای حسن اعوانی به عنوان بازرس در ساعت 18 بعداز ظهر تشکیل گردید و موارد ذیل مصوب...

دومین صورت جلسه هیات مدیره

دومین صورت جلسه هیات مدیره کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان احتراما" پیرو  دعوت تلفنی دومین  جلسه  هماهنگی  اعضای هیئت مدیره کانون کارشناسان  رسمی  قوه قضائیه  استان سمنان  راس ساعت 6 بعداز ظهر روز چهارشنبه مو رخه  24/8/91 در محل دفتر  رئیس هیئت مدیره تشکیل و پس از بحث  و...
No Thumbnail1

صورت جلسه هیات مدیره کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان

پیرو هماهنگی بعمل آمده اولین جلسه هیات مدیره کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 6/8/1391 در محل اداره کل دادگستری استان سمنان تشکیل گردید و ابتدا با ذکر صلوات حاضرین در جلسه دستور جلسه ای بر تعیین رئیس سنی جلسه و سپس انتخاب رئیس هیات مدیره –نائب...

پیوندها

سایت های مرتبط
کلیه حقوق این سایت برای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری محفوظ است.
 شرکت فناوری اطلاعات پندار