مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان سمنان
33361369 (23) 98+
karshenasan.semnan@gmail.com

ارائه نظریه کارشناسی به صورت الکترونیک

Etela

ارائه نظریه کارشناسی به صورت الکترونیک

قابل توجه کارشناسان محترم

بنابر اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه :

با توجه به ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری، در راستای ارائه خدمات الکترونیک قضایی و کاهش مراجعات به واحدهای قضایی، امکان ارائه نظریه کارشناسی و. مکاتبه با واحدهای قضائی از طریق درگاه خدمات الکترونیک قضائی (سخا) فراهم شده و کارشناسان محترم می توانند نظریه کارشناسی و مکاتبات خود را از این طریق ارسال نمایند.

راهنمای استفده از این خدمت در سایت خدمات الکترونیک قضائی به نشانی adliran.ir در بخش خدمات ویژه وکلا قرار دارد.

پیوندها

سایت های مرتبط
کلیه حقوق این سایت برای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری محفوظ است.
 شرکت فناوری اطلاعات پندار