مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان سمنان
33361369 (23) 98+
karshenasan.semnan@gmail.com

بیانیه بسیج وکلا و کارشناسان در روز قدس

IMG15165995

بیانیه بسیج وکلا و کارشناسان در روز قدس

بسم الله الرحمن الرحیم

اسراییل بایدازصحنه روزگارمحوشود.

امام خمینی (ره)

مسجدالاقصی بعنوان نخستین قبله مسلمانان که درشهرقدس واقع شده است یکی ازمهمترین اماکن مقدس اسلام بوده وجزئ لاینفک کشورفلسطین میباشدونزدمسلمانان جهان ازاهمیت وجایگاه فوق العاده ای برخورداراست. ورژیم جعلی وغاصب اسراییل بمنظورتغییرترکیب جمعیتی وباانتقال یهودیان تندروبه این شهرمقدس وویران کردن آثارواماکن مقدس وتعرض وهتک حرمت به مسجدالاقصی وممانعت وایجادمحدودیت برای مسلمانان دربرپایی نمازجمعه دراین مکان مقدس ، بانقض کلیه قوانین ومقررات بین المللی وحقوق بشر درمقابل دیدگان مدعیان دروغین جهانی حقوق بشر، اقدام به پایمال نمودن حقوق اولیه فلسطینیان نموده است.

حمایت های بی دریغ رییس جمهورتهی مغزآمریکا واقدام نابخردانه وی درانتقال سفارتخانه خودبه بیت المقدس واعلام آن به عنوان پایتخت رژیم اشغالگرقدس نه تنهاباعث بی ثباتی واخلال درنظم وامنیت خاورمیانه گردیده است بلکه باعث ایجادخشم وتنفردرمنطقه وانتفاضه جدیدگردیده وباردیگرماهیت پلیدوظالمانه آمریکا واسراییل به جهانیان ثابت وافکارعمومی مسلمانان جهان وحتی آزادیخواهان غیرمسلمان دنیا درمقابل این ظالمان قرارگرفت.

فلذاماوکلاوکارشناسان بسیجی وانقلابی کانون بسیج تخصصی مرکزامورمشاوران حقوقی، وکلا وکارشنان رسمی قوه قضاییه بعنوان سربازان جنگ نرم وبه تبعیت ازمقام عظمای ولایت این حرکت سخیف وتاسف برانگیزوناقض کلیه قوانین بین المللی رییس جمهورآمریکاواقدامات بی شرمانه وضدانسانی رژیم غاصب اسراییل که باهماهنگی حکام مرتجع وشاهزادگان تازه به دوران رسیده منطقه انجام شده رامحکوم می نماییم وبااعتقادراسخ به فرمایشات ولی امرمسلمین جهان حضرت امام خامنه ای مبنی براینکه اسراییل ۲۵ سال آینده رانخواهددید ، یقین داریم که باتوفیق الهی وباایستادگی وحمایت همه جانبه مسلمانان جهان ازملت مظلوم فلسطین قطعا اسراییل محوونابودخواهدشد.

یکباردیگرضمن اعلام انزجاروخشم خودازرژیم غاصب وکودک‌کش اسراییل وحامیان مرتجع منطقه ای وی واعلام همبستگی کامل خودبامردم فلسطین واعلام آمادگی شرکت فعال درراهپیمایی روزقدس ، تکلیف جامعه جهانی وبین المللی خصوصا سازمان ملل متحددرپایان دادن به اشغالگری رژیم سفاک اسراییل وحمایت همه جانبه ازمردم فلسطین راموردتاکیدقرارمی دهیم.

 

 

(( کانون بسیج تخصصی وکلاوکارشناسان قوه قضاییه ))‬‎

پیوندها

سایت های مرتبط
کلیه حقوق این سایت برای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری محفوظ است.
 شرکت فناوری اطلاعات پندار