مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان سمنان
33361369 (23) 98+
karshenasan.semnan@gmail.com

تاریخ برگزاری آزمون

7050

تاریخ برگزاری آزمون

آزمون کارشناسی رسمی در روز جمعه مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۱۱ در دو نوبت صبح و عصر به صورت غیرمتمرکز برگزار خواهد شد.

پیوندها

سایت های مرتبط
کلیه حقوق این سایت برای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری محفوظ است.
 شرکت فناوری اطلاعات پندار