مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان سمنان
33361369 (23) 98+
karshenasan.semnan@gmail.com

دکتر حبیب زاده به سمت رئیس کمیسیون حقوق بشر مرکز منصوب شد

WhatsApp Image 2019 09 23 At 171704

دکتر حبیب زاده به سمت رئیس کمیسیون حقوق بشر مرکز منصوب شد

دکتر بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در حکمی دکتر توکل حبیب زاده از اساتید و وکلای عضو مرکز را به سمت رئیس کمیسیون حقوق بشر تعیین کرد.

برخی از سوابق علمی و اجرایی:
. دکترای حقوق از دانشگاه روبرت شومان(فرانسه)
. معاون آموزشی  و عضو هیئت علمی
دانشکده معارف اسلامی وحقوق دانشگاه امام صادق(ع)
. مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور
حقوقی و بین الملل .مشاور حقوقی مرکز امورحقوقی بین المللی
ریاست جمهوری
. رئیس گروه فقه و حقوق، شورای بررسی متون
کتب علوم انسانی
. رئیس کمیته حقوق بشر، کارگروه حقوق شورای
تحول علوم انسانی . معاون آموزشی مرکز آموزش عالی علمی-
کاربردی کانون سر دفتران . عضو گروه حقوق بین الملل و حقوق بشر معاونت پژوهش های حقوقی مرکز تحقیقات  استراتژیک تشخیص مصلحت نظام .  عضو کمیته بین الملل کمیسیون قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام
. عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی-کاربردی
. مؤلف کتب و مقالات متعدد با موضوعات  حقوقی

پیوندها

سایت های مرتبط
کلیه حقوق این سایت برای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری محفوظ است.
 شرکت فناوری اطلاعات پندار