مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان سمنان
33361369 (23) 98+
karshenasan.semnan@gmail.com

هفته قوه قضائیه گرامی باد

IMG1510282296007

هفته قوه قضائیه گرامی باد

مقام معظم رهبری:

همه باید وجود یک قوه قضائیه مستقل،شجاع و قاطع را قدر بدانند.

هفته قوه قضائیه گرامی باد.

پیوندها

سایت های مرتبط
کلیه حقوق این سایت برای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری محفوظ است.
 شرکت فناوری اطلاعات پندار